Vad innehåller Anti?

Den verksamma substansen i Anti är aciklovir 5%.